Rater logo
یکی از مهمترین و کاربردی ترین بخش های هر مجموعه پشتیبانی می باشد. ارائه خدمات پشتیبانی محصول و یا نگهداری نرم افزار یا وبسایت به منظور حفظ کارائی سیستم و تداوم سرویس دهی آنهاو در نهایت جلب رضایت کاربران و مشتریان بوده و در این راستا مجموعه ما سعی کرده تا همواره در این زمینه پیشرو باشد.

support
جهت استفاده از خدمات پشتیبانی، اعلام اشکالات سیستم، درج تبلیغات و ارائه پیشنهادهای خود در مورد سیستم می توانید از اطلاعات زیر استفاده نموده و یا با پر کردن فرم زیر ما را در این امر یاری نمایید:
cellphone: 0935-4462572 telephone: 021-88461169 Email: info@rater.ir
نام شما:
شماره تماس:
نام شرکت:
ایمیل:
توضیح در صورت نیاز: